شامل طراحی و چاپ انواع کتاب و نشریات
چاپ دهها عنوان کتاب در زمینه های مختلف، فنی، ادبی، بهداشت و سلامت و کودکان و طراحی و چاپ بیش از سی عنوان نشریه ادواری از هفته نامه تا چهارمحال و بختیاری (گام نخست)، کرمانشاه (پاتاق)، سیستان و بلوچستان (هفت خوان)، ناجیان ( آتش نشانی تهران )، اتاق اصفهان ( اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان )، پرستاری امروز، خبر ورزشی ( ویژه نامه اصفهان‌)، پیام پلی اکریل، تکا نشر، انبوه ساز، بهار پارسه، پگاه خوزستان ، دانش دامپروری، نو اندیش فارس، نگرش، پیام آب و فاضلاب، احیا سپاهان، شهروند ارشد، پرنیان هفت رنگ، گاهنامه پاورپایپ، فولاد نطنز، همچنین نشریه سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان ، نشریه پیام زاینده رود و ماجراهای آبدونه و گلدونه ( آب منطقه ای ).فصلنامه از اقدامات این بخش می باشد که ذیلاً نام برخی از این نشریات ذکر می گردد:
شمس (شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی) و نشریات سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های تهران(پیام)، فارس(گزارش)، یزد (گنجینه)، همدان ( اکباتان )،