هدایای تبلیغاتی


واردات و فروش هدایای تبلیغاتی جدید، خاص و همچنین خلاقانه و کاربردی ؛ در کنار توجه به موضوع مشاوره و بهره مندی از کادر فروش مجرب و مشاوران کارآزموده از عواملی هستند که به صورت توأمان به اثرگذاری استراتژی های تبلیغاتی منتج خواهند شد.
هدف از ارائه هدایای تبلیغاتی ایجاد حس احترام و اعتماد در بین مشتریان است.در واقع این هدایا خواهان تشکیل این ایده در ذهن مشتریان هستند که«شما برای این موسسه به حدی ارزشمند هستید که حتی بدون استفاده از خدمات ما هم شما لایق احترام هستید.» در مطالعات بازاریابی،هدایای تبلیغاتیدر اغلب موارد نتایج مطلوبی برای استفاده کنندگان آن داشته است.انجمن بین المللی محصولات تبلیغاتی پژوهش های مستمری را در زمینه روابط هدیه دهندگان و هدیه گیرندگان انجام می دهد که یافته های یکی از آنها حاکی از این است که شرکت هایی که هدیه می دهند در مقایسه باشرکت هایی که هدیه نمی دهند،احتمال تماس هدیه گیرندگانشان دوبرابر می شود.